Bikin Filem : Selayang Pandang Dunia Film Malaysia

Pernahkah terbayangkan dalam benak, gambaran di balik layar pembuatan film oleh para pelaku, pebisnis, dan pekerjanya di Negeri Jiran sana? Lebih-kurang, bayangan inilah yang digambarkan oleh M. Hilter Zami melalui arahannya dalam Bikin Filem. Saking inginnya menggarap cerita film ini, sampai-sampai ia sendiri merangkap sebagai penulis skenarionya. Bikin Filem merupakan film Malaysia bergenre drama komedi